Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet

Για την πρόσβαση στο σύστημα απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

Συνέχεια στο TaxisNet